przygotowania do Festiwalu Nadziei ● Ewangelia Jana 6:1-13 ● wielki tłum podąża za Panem Jezusem ● cudowne rozmnożenie chleba ● uczeń Filip ● Filip widzi problem ● uczeń Andrzej ● pięć chlebów i dwie ryby ● Andrzej widzi możliwość ● to co masz oddaj w ręce Jezusa ● Pan Jezus widzi ludzi ● Jezus Chrystus zaspakaja potrzeby ● czy widzę potrzeby ludzi? ● dziel się Ewangelią z innymi ● módl się o niezbawionych

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: