Ewangelia Łukasza 17:11-19 ● uzdrowienie dziesięciu trędowatych ● los trędowatych ● wołanie o zmiłowanie ● Pan Jezus oczekuje na chwałę ● postawa wdzięczności ● zależność od Jezusa ● czy dziękuję Bogu za wysłuchane modlitwy? ● czy pozwalam Bogu badać swoje serce? ● Bóg widzi koniec sprawy ● za wszystko dziękujcie ● dziękczynienie oczyszcza człowieka ● cała chwała należy się Bogu ● opowiadaj co Bóg uczynił w twoim życiu ● wysławiaj Boga w ciele swoim

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: