Ewangelia Łukasza 4:1-15 ● kuszenie Jezusa ● zapowiadany Mesjasz ● kim jest Jezus? ● określenia Jezusa ● Zbawiciel ● świat duchowy ● metody diabła ● pożądliwości ● diabeł wykorzystuje nasze słabości ● rola diabła ● potępienie ● trwanie w Słowie Bożym

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: