Ewangelia Mateusza 5:38-48 ● prawo zadośćuczynienia ● odwet ● szukanie zemsty ● nie upominaj się o swoje nawet gdy prawo jest po twojej stronie ● nie sprzeciwiaj się złu ● czyńcie pokój ● nie oddawaj złem za zło ● myśl o innych ● szukaj dobra drugiej osoby ● patrz na Ojca w Niebie ● modlitwa o nieprzyjaciół ● natura dziecka Bożego ● jaka jest nasza natura? ● jak reagujemy w trudnych sytuacjach? ● nastawianie drugiego policzka ● bycie świadectwem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: