Księga Rodzaju 2: 25 ● nie mieć sobie nie do zarzucenia ● czyste sumienie ● wrażliwe sumienie ● niewinny ● dbać o sumienie ● bezgrzeszny ● być transparentnym ● być żywym świadectwem ● prawdziwa pobożność ● być sprawiedliwym we wszelkim postępowaniu ● ubrani w chwałę ● ukrywać swój grzech ● prowadzić podwójne życie ● ukrywać się przed Bogiem ● stronić od Boga ● obawiać się kary za grzech ● wypierać winę ● doświadczać przekleństwa ● pilna potrzeba oczyszczenia ● nie stroń od Boga ● nie ukrywaj się przed Bogiem ● Bóg pragnie cię oczyścić ● przyjdź w modlitwie do Boga ● zwróć się o pomoc do Boga ● Bóg cię nie zawiedzie ● wyjdź z ciemności ● stań w świetle ● poproś Boga o oczyszczenie ● obmycie z grzechów ● oczyszczenie ze wszelkiej nieprawości

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: