List do Hebrajczyków 12:5-6 ● miłość Boża ● doświadczenie wyrazem Bożej miłości ● serce szukające Boga ● relacja z Bogiem ● bogactwa są ukryte w Bogu ● rola cierpienia ● Bóg uczy nas wiary ● przykład Izraelitów na pustyni ● życie w wierze a życie w oglądaniu ● Bóg jest pełen miłości ● ostatecznym celem jest obfitość i pełnia ● nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: