nowe przymierze ● prawo żydowskie ● czym jest nowe przymierze? ● przykład Abrahama ● błogosławieństwo wszystkich narodów ● Abraham: człowiek wiary ● wiara i zaufanie Abrahama ● sedno starego przymierza: wiara ● ciągłość w nowym przymierzu ● dziedzictwo obietnic Abrahamowych ● zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa ● błogosławieństwo w Chrystusie ● czym jest zakon? ● prawo ma doprowadzić do Chrystusa ● dzieci a synowie ● dzieci pod strażą prawa ● synostwo łączy się z wiarą ● wołanie Abba Ojcze ● relacja z Ojcem ● życie w niewoli ● powołanie do wolności ● prawo jest przewodnikiem ● co jest sednem chrześcijaństwa? ● wiara z której wynika etyka ● obrzezanie jest powrotem do starego przymierza ● odrzucenie łaski ● poddanie duchowi ● wiara czynna w miłości ● nowe przymierze opiera się na Chrystusie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: