zagrożenie dla ludzi pobożnych ● odstępstwo od wiary do prawa Starego Testamentu ● niebezpieczeństwo odejścia w moralność ● zgubienie sedna wiary ● nadzieja rychłego przyjścia Pana Jezusa ● nadzieja rychłej odnowy Izraela ● poganie mają udział w Kościele ● podziały w Kościele ● konieczność obrzezania ● nie ma innej Ewangelii ● Paweł powołuje się na najwyższy autorytet ● odrzucenie apostoła Pawła ● argumenty apostoła Pawła ● gorzkie doświadczenia są w Bożym Planie ● apostoł Paweł walczy o Galacjan w różnorodny sposób ● postawa apostoła Pawła ● współczucie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: