Dzieje Apostolskie 21:38; 24:22-27 ● apostoł Paweł w więzieniu ● Słowo Boże rozprzestrzeniało się ● poczet uczniów pomnażał się ● Wniebowstąpienie Pana Jezusa ● nawrócenie apostoła Pawła ● mowa Pawła o usprawiedliwieniu; sądzie i wstrzemięźliwości ● List do Filipian 1:12 ● ku rozkrzewieniu Ewangelii ● w jaki sposób Bóg używał nas w tym roku ● czy lubimy jak ktoś nas napomina ● ci co wytrwają do końca ● małżeństwo Feliksa i Druzylli

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: