Księga Joba 5;8 ● Job ● Elifaz ● widzenie ● sny ● proroctwa ● Bóg mówi ● posłaniec ● wołanie do Boga ● głupi ● sprawiedliwy ● gniewanie się na Boga ● owoc gniewu ● Boża ochrona ● co siejesz to zbierasz ● człowiek sieje zło ● wielka próba ● grzech ● niedola ● modlitwa ● zbawienie – ocalenie ● Jedyne imię ● dawca życia ● sprawiedliwość ● zaufanie Bogu ● Andrzej Upitas ● obfity plon ● doświadczenie ● przeciwności

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: