poznać i zyskać Chrystusa ● doznać mocy zmartwychwstania ● zaprzeć się samego siebie ● stać się sługą ● 1 List do Koryntian 3:10 ● według ciała ● mądry budowniczy ● fundament Jezusa Chrystusa ● czujny we wszystkim ● wieniec sprawiedliwości ● czy idziesz za Jezusem? ● wiarę zachowałem ● wszystko uznaję za śmieci i szkodę ● złożyć w ofierze ● branie krzyża ● cena za uczniostwo ● do czego Bóg przeznaczył ciebie? ● wypełnianie woli Bożej ● Ewangelia Łukasza 9:23-27 ● Królestwo Boże ● naśladowanie Jezusa ● tania ewangelia ● pokusa ● List do Filipian 3:3-11 ● Ewangelia Mateusza 26:69-75 ● zaprzeć się ● kur zapiał ● złożyć życie w Boże ręce ● Jezus powróci ● zaufać Jezusowi ● wstydzić się ● Piotr zaparł się ● CV Piotra ● trudna mowa ● stracić duszę ● zachować duszę ● stracić życie ● zachować życie ● cena ● nie zaznają śmierci

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: