List do Efezjan 2:20-22 ● dał prawo stać się dziećmi Bożymi ● wspaniała konstytucja ● List do Hebrajczyków 4:14-16 ● Pan Jezus wróci po swój Kościół ● na początku było Słowo ● a bramy piekielne nie przemogą ● 2 List do Tymoteusza 3:16-17 ● całe Pismo jest natchnione ● wielki Arcykapłan ● światłość świeci w ciemności ● bez Pana Jezusa nic nie powstało ● Kościół zbudowany na Opoce ● Ewangelia Jana 1:1-13 ● Ewangelia Mateusza 16:18 ● wielkość Kościoła ● wszystko ma swój czas ● Bóg stworzył wspaniały świat ● skryć się w ramionach Jezusa Chrystusa

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: