różne wyznania ● wyznanie wiary ● Ewangelia Łukasza 9:18-22 ● wyznanie Piotra o Panu Jezusie ● kim jest dla mnie Jezus Chrystus? ● Jezus cudotwórca ● Jezus nauczyciel ● Jezus przykładem do naśladowania ● Jezus Mesjaszem ● Jezus jest Synem Boga ● Jezus moim wybawicielem ● potrzebujemy wybawienia ● konsekwencje wyznania ● wolność od grzechu ● uwolnienie od poczucia wstydu ● droga w jedną stronę ● wyrzeczenie się samego siebie ● gotowość do poniesienia kosztów ● branie swego krzyża ● co to znaczy pójść za Panem Jezusem? ● co Jezus powie o mnie? ● czy znam Jezusa?

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: