Dwunastu apostołów ● męczeństwo ● śmierć męczeńska ● kielich goryczy ● kielich mój pić będziecie ● złożony w ofierze ● dobry bój ● zachować wiarę ● wycierpieć krzyż ● znieść wielkie sprzeciwy ● opierać się w walce przeciw grzechowi aż do krwi ● świadek wierny ● Antypas ● modlitwa o prześladowanych chrześcijan ● 15 września ● utrapienie ● ucisk ● prześladowanie ● niebezpieczeństwo ● miecz ● owce ofiarne ● nierozerwalna więź ● Mateusza 10:2-4 ● Mateusza 20:20-24 ● 2 Koryntian 11:23-28 ● 2 Tymoteusza 4:5-8 ● Hebrajczyków 12:1-6 ● Objawienie 2:12-13 ● Objawienie 6:9-11 ● Rzymian 8:35-39

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: