cena za grzechy ● cena za ofiarę ● zapłacona cena ● był w postaci Bożej ● nie upierał się zachłannie ● Jezus stał się człowiekiem ● cena za zbawienie ● jak owce zbłądziliśmy ● owczarnia ● Pan Jezus wróci w chwale ● zagubiona owca ● Jego dotknął karą ● Księga Izajasza 53 ● nie otworzył ust ● winą nas wszystkich ● jagnię na rzeź ● odda życie ● wymierzona kara

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: