List do Efezjan 3:14-21 ● duchowe bogactwo w Jezusie ● osobiste doświadczenie Bożej pełni ● pełnia duchowego życia ● Moc Boża ● przeznaczenie człowieka do synostwa ● Bóg chce błogosławić człowiekowi ● bliska społeczność z Bogiem ● grzech oddziela od Boga ● pieśń aniołów ● Chrystus doskonałą ofiarą ● ofiara przebłagalna za grzech ● Chrystus doświadczył ludzkiego losu ● Wielki Arcykapłan ● Bóg moim Ojcem ● przeznaczeni do synostwa ● Jezus jako dowód miłości Boga ● poselstwo do Kościoła: tym co wiąże ma być miłość ● powołani do wielbienia Boga ● ugruntowanie w miłości

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: