1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 9:18-29 ● Noe bohater wiary ● winnica ● upadek ojca ● opowiadanie o upadku bliźniego ● przywrócenie godności ● napiętnowanie złej postawy ● napominanie z łagodnością ● modlitwa o upadających ● przykrywanie nagości ● poświęcenie Jezusa ● szczerzy w miłości ● nie upubliczniaj grzechów innych

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: