miłość,przebaczenie – decyzja aby być posłusznym Bogu,złe życie potrzebuje przebaczenia,Ewangelia Jana 15:10,przestrzegaj przykazań Pana,wszystkich traktujmy jednakowo,dlaczego nie poznałem wcześniej Pana Jezusa?,rodzina patologiczna – alkoholizm,niewłaściwe towarzystwo,kradzieże,zakład poprawczy,organizacja faszystowska,więzienie,służba diabłu: niszczenie świata i samego siebie,chęć zmiany ale trwanie w grzechu,całe życie w masce – zrzuć ją,ktoś mówił o Panu Jezusie,nowotwór nieoperowalny,próby samobójcze,w pewnym momencie zawołałem do Boga,Boże; czy taki człowiek jak ja zasługuje na łaskę?,listowny kontakt z osobami wierzącymi,chęć spotkania Jezusa,czytanie Pisma Świętego,przyjęcie Pana Jezusa; wyznanie grzechu,przepraszanie skrzywdzonych ludzi,poszukiwanie wspólnoty z osobami wierzącymi,Bóg ochraniał przed złymi ludźmi,Pan Jezus zabrał choroby,Pan Jezus uwolnił od nałogów w jednej chwili,wiara przenosi góry,chcę być gorący dla Pana,nie ma chrześcijaństwa na pół gwizdka,wspaniale jest służyć Panu,chcemy całą rodziną służyć Panu,trudny czas po wyjściu z więzienia,cudowna pomoc – Bóg daje zaopatrzenie,spójrz w swoje serce i usuń z niego złe rzeczy,nic co światowe nam nie pomoże – tylko Bóg pomoże,obowiązek na mężczyźnie: kapłan w swoim domu i w Kościele,Pan Jezus przelał krew za wszystkich,teraz jest czas na pojednanie z Bogiem,służba Gedeonitów: rozdawanie Biblii w więzieniach i szkołach,służba Panu buduje,List do Jakuba – żyj według tego listu,mówić o Jezusie do ludzi,magazyn chrześcijański: Cel

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: