Ewangelia Łukasza 22:31-34 ● zaparcie się Piotra ● Biblia ● Pismo Święte ● apostoł Szymon Piotr ● utwierdzanie się w wierze braci ● prześladowania ● szatan przesiewa ● podnoszenie na duchu ● modlitwa za innych ● uzupełnianie własnej wiary ● dom na skale ● Demas ● rozmowa z Jezusem ● prześladowania za wiarę ● gdzie jest Bóg? ● Obietnice Boże

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: