4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) 13:1-24 ● negatywne nastawienie ● 5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) 6:10-11; 11:8-12 ● ziemia opływająca w mleko i miód ● ziemia gór i dolin ● wy musicie mi ufać we wszystkim ● czy ufasz mi? ● zaufaj Bogu do końca ● 1 List do Koryntian 2:9 ● Księga Jeremiasza 29:11 ● musisz przejść przez doświadczenia ● 430 lat w niewoli egipskiej ● 2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) 3:14 ● Jestem który Jestem – YHWH ● List do Rzymian 8:18 ● chwała która ma się objawić ● List do Hebrajczyków 11 ● bohaterowie wiary ● Ewangelia Jana 14:2 ● List do Filipian 3:18-21 ● Księga Izajasza 46:3-4; 58 ● Psalm 139 ● Pan ma ostatnie zdanie ● pozostanę z wami aż do lat sędziwych ● wyszedłbym czysty jak złoto ● moje myśli to nie myśli wasze ● Dzieje Apostolskie 2;22-23 ● List do Efezjan 1:3-5 ● Księga Hioba 23:10 ● idę przygotować wam mieszkanie ● są wrogami krzyża

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: