I Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 3:1-24 ● ogród Eden ● grzech pierworodny ● Adam i Ewa ● wąż ● złamanie przykazania ● pokuszenie ● pycha ● egoizm ● chęć bycia jak Bóg ● autorytet Boga ● pożądanie ● ukrywanie grzechu ● uciekanie przed Bogiem ● wymówki ● szukanie kozła ofiarnego ● nie panowanie nad ciałem ● Jezus uwalnia od grzechu ● Boży plan ● owoc życia z Jezusem Chrystusem

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: