Księga Joba 36 ● wychowawca ● wychowywać ● moment zwrotny ● mój stwórca ● ten który mnie ukształtował ● ukształtował moje myślenie ● osobiste doświadczenie ● potężny siłą ● nie gardzi ● nie odrzuca ● przychylnie usposobiony ● zagwarantowana sprawiedliwość ● nie będziesz zapomniany ● będziesz traktowany na równi z wielkimi ● zostaną ci wyjawione twoje winy i przewinienia ● zostaniesz poprowadzony do opamiętania ● wyrwany z paszczy niewoli ● stół bogato zastawiony ● zwrócić się ku Bogu ● przyjąć Boże pouczenie ● wybawienie przez cierpienie ●  ucho otwarte przez utrapienie ● związany cierpieniem wołaj o pomoc do Boga ● związany cierpieniem zwróć się ku Bogu

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: