Ewangelia Mateusza 15:21-28 ● 1 List Piotra 4:12 ● List Jakuba 1:1-8; 1:14-15 ● List do Efezjan 6:12-13 ● Księga Izajasza 33:3; 56:8-9 ● skąd przychodzą doświadczenia i próby? ● skąd przychodzi kuszenie? ● kto doświadcza twoją wiarę? ● nie obrażaj się na Boga ● nie wątp ● proś Boga o mądrość ● jak prosić Boga? ● 1 List Jana 5:14-15 ● 2 Księga Królewska 5:11-12 ● 2 List do Koryntian 13:5

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: