2 List Piotra 1:1-11 ● grzech ● nietrwanie w grzechu ● chodzenie w światłości ● społeczność z Jezusem ● praktyczne zastosowanie wiary ● sprawdzianem relacji z Bogiem są relacje z ludźmi ● potrzeba uzupełniania wiary ● wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego ● pozwól Słowu kiełkować ● łaska i pokój rozmnażają się przez poznanie Boga ● co znaczy poznać Boga? ● aktywne myślenie o swoim działaniu ● relacja z Panem Jezusem zmienia nas ● Bóg dał nam wszystko co jest potrzebne do życia i pobożności ● podobieństwo do Jezusa Chrystusa ● pożądliwości ● uzupełnianie wiary ● dokładanie wszelkich starań ● pewność przebaczenia ● dobre uczynki

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: