Adwent ● Hebrajczyków 10: 24-25 ● dodawanie otuchy przez bycie dobrym przykładem ● dodawanie otuchy przez bycie dostępnym dla innych ● dodawanie otuchy przez docenienie ● być delikatnym w napominaniu ● napinanie w duchu łagodności ● baczmy jedni na drugich celem pobudzenia się do dobrych uczynków ● troska o innych ● interesowanie się innymi

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: