Ewangelia – Dobra Nowina ● zła nowina ● śmierć ● grzech – przyczyna złych wiadomości ● Łaska Boża ● życie wieczne ● kosztowna miłość ● doskonała ofiara ● zanurzenie ● wynurzenie ● chrzest ● Pan Jezus Chrystus uwalnia ● moc krzyża ● prawdziwa Ewangelia ● zbawienie ● dziękuję ● przepraszam ● proszę ● przemiana życia

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: