1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 35:1-4 ● Jakub ● Betel ● zakopanie kolczyków i bożków ● przesądy ● pogaństwo ● wielobóstwo ● niewolnictwo ● fetysz ● nic nie może zasłaniać Boga ● potok Jabok ● Jakub – Izrael ● walka Jakuba ● Jakub i Ezaw ● Bóg Abrahama Izaaka i Jakuba ● pojednanie ● droga oczyszczenia ● przeciwstawienie się pokusom ● ziemia obiecana

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: