List Jakuba 1:22-25 ● bądźcie także wykonawcami Słowa; a nie tylko słuchaczami ● czynić i tworzyć znaczy jedno ● posłuszeństwo wiary ● posłuszeństwo prawa ● wykonawca a słuchacz Słowa ● List do Efezjan 2:10 ● czy myślisz o sobie jako o Bożym dziele sztuki? ● nie ubliżaj swojemu Stwórcy ● Bóg przestaje być naszym stróżem; a staje się trenerem ● Bóg chce rozwinąć w tobie to co najlepsze ● Biblia jest instrukcją obsługi naszego życia ● duchowa doskonałość i dojrzałość ● List do Galacjan 2:20 ● z Chrystusem jestem ukrzyżowany ● List do Filipian 3:7-10 ● człowieku postępuj po Bożemu nawet jeśli nie musisz ● dlaczego czytasz Pismo Święte? ● znaki duchowej dojrzałości ● czy masz komu zostawić to czego nauczył Cię Pan Jezus Chrystus?

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: