1 List do Tesaloniczan 5:16-18 ● wdzięczność za dary Boże ● wzrost duchowy ● podsumowanie roku ● sierota ● mamy Ojca w Niebie ● góra – trudności ● patrzeć na Boga ● przenoszenie gór ● pamiętanie o Bogu ● czy Bóg jest moim Ojcem? ● za wszystko dziękujcie ● zawsze się radujcie ● bez przystanku się módlcie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: