Księga Joba 9 ● Job ● Boża sprawiedliwość ● sprawiedliwość ludzka ● człowiek jest grzeszny ● karą za grzech jest śmierć ● litość ● miłosierdzie ● łaska ● dzień sądu ● bunt szatana ● jeden pośrednik ● Jezus jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem ● zbawienie tylko w Jezusie ● ofiary ze zwierząt ● grzech ● ofiara Jezusa ● zmartwychwstanie umarłych ● rozjemca

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: