Ewangelia Mateusza 1: 1-17 ● Jezus potomkiem Dawida ● trzy etapy ludzkiego życia ● etap pierwszy wybranie wywyższenie ● etap drugi upadek w grzech ● etap trzeci podniesienie wywyższenie ● od Abrahama do Dawida ● od Dawida do niewoli babilońskiej ● od niewoli babilońskiej do Jezusa ● ewangelia Królestwa Bożego ● konstytucja Królestwa Bożego ● strategia Królestwa Bożego ● podobieństwa o Królestwie Bożym ● zobowiązania obywateli Królestwa Bożego ●
historia Królestwa Bożego ● Rzymian 8: 18-30 ● tęsknota za chwałą ● niewola grzechu ● skażenie ● objawienie synów się Bożych ● los ludzki bez Boga to upadek i niewola

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: