każdego dnia polegaj na Bogu ● Ewangelia Łukasza 5:1-7 ● dlaczego Bóg co raz przeprowadza nas przez doświadczenia? ● Bóg ma wiele cierpliwości do nas ● Pan Jezus prosi nas ● uchwyć się wiarą Słowa od Pana ● czy Bóg zawiódł? ● czy Bóg nie dotrzymał obietnicy? ● Dzieje Apostolskie 4:13 ● przyzwolenie Bogu działać w naszym życiu ● czy mam na tyle odwagi; aby iść za Jezusem? ● ludzie poznają czy jesteś z Panem Jezusem? ● List do Filipian 1:6 ● daj się Bogu przemieniać ● jak wspaniały jest Bóg Ojciec

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: