Ewangelia Mateusza 19:16-22 ● bogaty młodzieniec ● życie wieczne ● dobre uczynki ● skarb ● serce ● relacja z żywym Bogiem ● nie ma sprawiedliwego ● dobry jest tylko Bóg ● doskonałość ● wszyscy zgrzeszyli ● Bóg oczyszcza ● zbawienie ● Jezus – droga; prawda i życie ● Jezus jedyny pośrednik ● zbawienie z łaski ● Jezus jest Panem ● należeć do Boga ● czego mi brakuje? ● praca dla Boga

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: