Jezus przyszedł aby zamieszkać w sercu człowieka • Bóg stworzył człowieka by mieć z nim relację • Jezus podnosi człowieka • Psalm 113 • nowenarodzenie • nowe stworzenie • sprawca życia • Ewangelia Jana 3:5-8 • Bóg czeka • gdy zechciał • Bóg jest suwerenny w swoim działaniu • czas Bożego nawiedzenia • czekanie na Boga • Duch Święty • modlitwa • odpowiedź na Boże działanie • narodzenie Jezusa • reakcja pasterzy • Bóg daje człowiekowi znak, na który trzeba szybko odpowiedzieć • czuwanie • Symeon i Anna • post i modlitwa • czas • prowadzenie przez Ducha Świętego

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: