1 List do Tesaloniczan 1:1-9; 4:1-6 ● wy jesteście światłością świata ● wy jesteście solą świata ● Ewangelia Mateusza 5:13; 6:24 ● 1 List Piotra 1:3 ● Ewangelia Jana 3:36; 13:34; 15 ● 17 ● List do Kolosan 1:27 ● Pan Jezus: trwajcie we Mnie a Ja w was ● List Jakuba ● wiara bez uczynków jest martwa ● List do Efezjan 2:8-9 ● prawdziwa miłość to nie chwilowe uniesienie ● List do Rzymian 5:5 ● Objawienie Jana – listy Pana Jezusa do zborów ● wspomnij z jakiej wyżyny spadłeś ● jedni drugich brzemiona noście ● bądź miłosiernym Samarytaninem ● wiara; nadzieja i miłość ● List do Hebrajczyków 10:35-36 ● oto jestem; poślij mnie ● nie możecie służyć Bogu i mamonie ● przypowieść o talentach ● ja i dom mój służyć będziemy Panu

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: