małżeństwo ● małżonek ● 1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 1 ● szczególny rodzaj bliskości ● samotność ● wzajemna pomoc ● Boży wzór małżeństwa ● powierz Bogu sprawę małżeństwa ● opuszczenie rodziców ● zespolenie ● życie w prawdzie ● dojrzałość małżonków w relacji z Bogiem ● transparentność ● przejrzystość

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: