Księga Izajasza 9:5-6 ● istota świąt Bożego Narodzenia ● czyste myśli ● szukanie Królestwa Bożego ● relacja z innym człowiekiem ● miłość ● dobre uczynki ● dar łaski ● bycie kuszonym ● upadki ● zniechęcenie ● lenistwo ● wytrwanie w służbie ● Pan Jezus przykładem do naśladowania ● frustracja ● Bóg wspiera wytrwałych ● wieniec sprawiedliwości ● nowe Jeruzalem ● zwycięzca będzie synem Bożym

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: