Przypowieści Salomona 19:21 ● Księga Ezechiela 33:21-33 ● odgłosy Świątyni ● wyjście Chwały Bożej ze Świątyni ● widzenie Ezechiela ● najazd Babiloński ● Sedekiasz ● zburzenie Świątyni ● pycha ● nieposłuszeństwo Bogu ● grzech Izraela ● bałwochwalstwo ● wola Boża a nasze plany ● mówienie prawdy ● przebaczanie ● wydawanie owocu Ducha ● wyznawanie grzechu ● Boża chwała trwa na wieki”

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: