Psalm 46:2-4 ● 2 List Piotra 2:7-9 ● 1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 6:5 ● 1 List Piotra 3:20 ● dążcie do uświęcenia ● kto święty niech nadal się uświęca ● szukajcie najpierw Królestwa Bożego ● prawdziwie uczniami moimi będziecie ● gdzie jest padlina – tam zbiorą się sępy ● inwestuj w skarb w Niebie ● oczy moje widziały zbawienie Twoje ● na jakim fundamencie i z czego budujesz?

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: