1 List do Koryntian 3:6-10,służba w pokorze,nasze odpowiedzialności,konieczność siewu,wzrost jest wynikiem Bożego działania,dojrzałość jest efektem Bożego działania,naśladowanie Jezusa,trud nasz nie jest daremny,czy pilnujesz swojej odpowiedzialności?,pamiętaj o tym do czego zostałeś powołany,wzajemne zachęcanie,motywowanie się do służby,służba wykorzystująca dary,polegaj na Bogu w służbie,usługiwanie w zgodzie z obdarowaniem,rozpoznanie powołania,serdeczne relacje,dzielenie się osobistymi doświadczeniami,zależność poszczególnych członków,wdrażanie zasad w czyn,entuzjastyczna duchowość,grupy domowe

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: