1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 39:1-6; 39:20-23 ● historia Józefa ● sny Józefa ● wierność Józefa ● Józef w więzieniu ● doświadczenia zbliżają do Chrystusa ● Bóg obraca złą sytuację w dobro ● cierpienia zasłużone ● cierpienia będące wynikiem Bożego prowadzenia ● Pan był z Józefem ● czy Pan jest z nami gdy cierpimy? ● Pan nigdy cię nie opuści ● Bóg błogosławił Józefowi ● Bóg sprawiał; że Józefowi się powodziło ● Bóg kontroluje nasze życie ● Pan daje wyjście z trudnych sytuacji ● Bóg ma plan dla naszego życia ● ufność w Boże obietnice

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: