belka w oku ● nie sądźcie abyście nie nie byli sądzeni ● jaką miarą mierzycie ● wyjmij belkę ● źdźbło w oku brata ● osądzanie innych ● bez miłosierdzia ● szczerość ● nie rzucajcie pereł pod wieprze ● duch łagodności ● porządek we własnym życiu ● właściwe relacje ● wzajemna miłość ● napominam ● pokora ● miłość ● ostrzegać ● nowe przykazanie ● brak opamiętania ● mądre rady ● wydawanie wyroku ● prawda ● odpowiedzialność ● jawna nagana ● nieszczera miłość ● nie obmawiajcie ● miłosierdzie nad sądem ● sąd bez miłosierdzia ● według słuszności ● pas bioder ● rzemień lędźwi ● List Jakuba 2:13 ● List Jakuba 4:11-12 ● Księga Przypowieści Salomona 27:5-6 ● Księga Izajasza 11:1-5 ● List do Efezjan 4:1-2 ● Ewangelia Mateusza 7:1-6 ● prawdziwy przyjaciel ● prawdziwy brat

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: