Ewangelia Mateusza 5:33-37 ● przysięganie ● każde zobowiązanie zawierane jest przed Bogiem ● problem kłamstwa ● dane słowo ● ranga przysięgi ● wiarygodność ● wiarygodna osoba ● Bóg o wszystkim wie ● Bóg widzi wszystko ● Bóg jest świadkiem każdej sprawy ● bądźcie prawdomówni ● prawdomówność ● ile warte jest twoje słowo? ● nie mów półprawd ● bądź jednoznaczny w wypowiedziach ● prawda ● Bóg jest blisko nas ● spełnij śluby swoje

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: