pomoc Ukrainie

W trudnej sytuacji stoimy razem z narodem ukraińskim. Chcemy pomóc i usłużyć osobom, które musiały porzucić swoje domy i uciekać. Teraz jest czas, kiedy możemy coś zrobić, aby pomóc mieszkańcom Ukrainy.
Potrzeby są ogromne. Możemy pomóc potrzebującym poprzez:
? datki finansowe,
? przekazanie produktów żywnościowych,
? przekazanie środków higienicznych,
? udzielenie noclegu potrzebującym.

Wśród priorytetów znajduje się również przygotowanie transportów humanitarnych do Ukrainy. ? Przy ich organizacji współpracujemy ze zweryfikowanymi partnerami z Ukrainy, którzy dbają, aby otrzymane dary zostały przeznaczone dla najbardziej potrzebujących na obszarze objętym wojną. ?

Zespół ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy w Białymstoku

?‍♀️Agnieszka Siewko, tel. +48602504949 (lider służby; m.in. zgłoszenia chęci zapewnienia noclegu do 14 dni, transportu)
?Marzena Snarska, przedstawicielka Rady Zboru (pomoc wśród uchodźców)
?‍❤️‍?Siergiej Bilous, tel. +48576605053 i Natasza Bilous, tel. +48792288611 – kontakt dla potrzebujących osób z Ukrainy
?‍♂️Artur Siewko, tel. +48696955034 – koordynator zbiórki pościeli, żywności, środków higienicznych i czystości

Pomoc finansowa

Jeśli chcesz dołożyć się do tego dzieła, możesz to zrobić również w postaci środków finansowych
?Konto Zboru do wpłat finansowych:
Kościół Chrześcijan Baptystów. Zbór w Białymstoku
PLN PL06 1600 1462 1885 6695 6000 0001
$ PL54 1600 1462 1885 6695 6000 0010
€ PL81 1600 1462 1885 6695 6000 0009
SWIFT: PPABPLPK
z dopiskiem: ofiara na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wpłatę możesz dokonać również przez konto Paypal, klikając poniższy przycisk:

lub przekazując pieniądze na nasze konto powiązane z adresem email: kchbwb@gmail.com