Spotkania „Klubu Seniora” adresowane są do osób powyżej 60 roku życia. Odbywają się w każdą, drugą niedzielę miesiąca, o godzinie 16.00, w kawiarence zboru.

[aktualizacja: z uwagi na stan pandemii spotkania Klubu Seniora są w tej chwili zawieszone do odwołania.]

seniorzy

Spotykamy się, bo odczuwamy potrzebę bycia razem. Są to nasze spotkania. Sami je przygotowujemy. Sami je prowadzimy. Jest to dla nas szczególny czas, który niejako wspólnie tworzymy. Dużo śpiewamy. Niektórzy recytują wiersze. Niektórzy je piszą. Dzielimy się swoimi przeżyciami, jak Bóg prowadził nas na przestrzeni lat. Modlimy się o siebie nawzajem, o nasze rodziny, zbór, kościół. W ten sposób wspieramy się i zachęcamy. Na naszych spotkaniach nie może zabraknąć rozważania Bożego Słowa, które przygotowuje prezbiter Piotr Dajludzionek.

seniorzy_3

seniorzy_4

Lubimy od czasu do czasu gdzieś razem wyjechać. Odwiedzamy pobliskie zbory. Dobrą ku temu okazją jest Święto Żniw. Uczestniczymy również w życiu kościoła, kiedy spotyka sie na zjazdach okręgowych w Narewce. Zdarza się, że odwiedzają nas goście. Do przyjaciół Klubu Seniora należy prezbiter Konstanty Wiazowski.

seniorzy_2

Być może jesteś samotną osobą i nie masz z kim spędzać niedzielnych popołudni. Myślimy, że przy stole znajdzie się jeszcze miejsce dla Ciebie. Jest tu gorąca herbata i kawa, a także coś do zjedzenia. Jesteśmy my. Serdecznie Cię tutaj zapraszamy.

Jestem wdzięczny Bogu za to, że jesteśmy zborem wielopokoleniowym. W Słowie Bożym czytamy: „Tak mówi Pan Zastępów: Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku. A place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt, bawiących się na placach” Zach. 8,4-5. Jest coś szczególnego w tym obrazie, pewien spokój i harmonia. Przedstawia on Bożą wizję szczęśliwego społeczeństwa, w którym nie brak nikogo, ani dzieci, ani osób w podeszłym wieku. Seniorzy nie są tu zepchnięci na drugi plan, odstawieni na bok, jako niepotrzebni, lecz zajmują stosowne dla nich miejsce, w centrum życia, pośród ludzi młodych, pośród młodzieży i dzieci.

seniorzy_5

Seniorzy są olbrzymią wartością kościoła. Ludzie, którzy przez lata chodzili w wierze, przejawiają wiarę szczególną, cenną, wypróbowaną. Są skarbnicą wiedzy na temat Bożego działania na przestrzeni lat. Psalmista napisał: „Boże uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej” Ps.71,17-18. Bądźmy razem. Idźmy razem. Służmy razem.

seniorzy_6