Dziewiątego października b. r. obchodziliśmy w naszym zborze radosną uroczystość – Święto Żniw. Była to bardzo dobra okazja, by podziękować Bogu za wszystko czym nas obdarzał w minionym roku, zarówno za dary materialne jak i duchowe.

W uroczystym nabożeństwie uczestniczyło wielu gości ze zborów okręgu białostockiego na czele z prezbiterem okręgowym, Mieczysławem Piotrowskim. Prezbiter Piotrowski przekazał zebranym pozdrowienia oraz podzielił się krótkim rozważaniem na temat owocu Ducha Świętego. Na podstawie 5 rozdziału Listu Ap. Pawła do Galacjan przypomniał jaki powinien być duchowy owoc, który podoba się Bogu, owoc, który musi się rozwijać i pomnażać we wszystkich dzieciach Bożych.

Podczas nabożeństwa byliśmy też świadkami szczególnej chwili – błogosławieństwa nad dzieckiem. Braterstwo Anna i Marek Grudniewscy przynieśli swojego syna Benjamina, by wspólnie ze zborem modlić się o jego życie w czasie tej radosnej uroczystości. Dzieci są darem Bożym i za ten szczególny dar razem z rodzicami i całą rodziną dziękowaliśmy Panu oraz prosiliśmy o błogosławił jego życie.

Główne kazanie wygłosił pastor zboru, prezbiter Marcin Górnicki. Zatytułował je „Prawdziwe powody do radości”. Na postawie Ewangelii Jana, 7 rozdział, mówił o Panu Jezusie, który udał się do Jerozolimy na bardzo radosne Święto Namiotów. Żydzi obchodzili je na pamiątkę ucieczki z Egiptu i mieszkanie w namiotach. Było ono związane też ze żniwami, dziękowaniem Bogu za plony. Pastor przypomniał, że wszyscy mamy bardzo wiele powodów do radości i wdzięczności Bogu: przebaczenie grzechów, zbawienie, dary duchowe. Dlatego radość i wdzięczność powinna być w życiu dziecka Bożego nawet w trudnych sytuacjach. Po kazaniu w modlitwach mogliśmy dziękować Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo.

Podczas nabożeństwa usłyszeliśmy też okolicznościowe pieśni chóru zborowego pod dyrekcją Kornelii Żuk i Grzegorza Kołtuna. W radosnych, pieśniach ogólnych poprowadził nas zborowy zespół muzyczny.

Po zakończeniu uroczystej społeczności był czas na wspólny posiłek. Ze względu na trwający obecnie remont sali dolnej, uczta agape wyglądała inaczej niż w latach poprzednich. Na szczęście nasza kaplica ma dość duży hol i inne pomieszczenia w których, w mniejszych grupach, mogliśmy się posilić i dalej kontynuować społeczność. Takie warunki sprawiły, że tym razem większość z nas przyłączyła się do przygotowania posiłku. Na stołach stały nie tylko ciasta i napoje, ale również sałatki i najróżniejsze kanapki.

Uroczystość Święta Żniw pozwala kolejny raz uświadomić sobie ogrom Bożej łaski i błogosławieństw wypełniających nasze życie. Chcemy uczyć się być wdzięcznymi za wszystko czym Pan Bóg nas obdarza. Chcemy pamiętać, że nasze życie jest w Jego ręku, pielęgnować radość, ale również ufność i to szczególnie wtedy, gdy spotykają nas różne, trudne doświadczenia. Jemu niech będzie chwała we wszystkim.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: