W pierwszy weekend października (5-6.10), w naszym zborze, miały miejsce dwa wydarzenia: nauczanie biblijne oraz Święto Żniw. Gościem specjalnym, a jednocześnie wykładowcą był Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, pastor Mateusz Wichary.
W sobotnie popołudnie mogliśmy wysłuchać trzech wykładów pastora Mateusza Wicharego. Dotyczyły one Listu Apostoła Pawła do Galacjan. W bardzo przystępny, konkretny sposób pastor Mateusz wyjaśniał kolejne zagadnienia Listu Apostoła Pawła. Galacjanie mieli problemy ze zrozumieniem Ewangelii. Powstały one w czasie, gdy poganie zaczęli się nawracać i przyłączać do Kościoła. Niektórzy Żydzi uważali, że ofiara Pana Jezusa na krzyżu nie wystarcza do zbawienia i należy jeszcze przestrzegać praw żydowskich. Domagali się, by poganie przyjmowali nie tylko Ewangelię, ale też przepisy Zakonu, obrzezanie, święta itp. Apostoł Paweł z wielką determinacją przekonywał ich, że nie powinni tak postępować, ponieważ odchodząc w czystą moralność zgubią sedno wiary. Nauczał, że do zbawienia wystarczy sama wiara w zbawczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Od tej chwili nie jest potrzebny Zakon, ale życie podporządkowane Bogu pod wpływem Ducha Świętego. Zmiana myślenia i postępowania jest skutkiem nawrócenia, nawiązania osobistej relacji z Jezusem, a nie gorliwego przestrzegania zasad Prawa. Nowe, zmienione życie będzie pełne owocu Ducha Świętego (Galacjan 5,22-23), nie uczynków ciała (Galacjan 5, 19-21). Na koniec wykładów słuchacze mieli możliwość zadania pytań, dotyczących nauczania. Pastor Mateusz chętnie odpowiadał na zadane pytania.
Niedzielne nabożeństwo dziękczynne zgromadziło wiele osób ze zborów Okręgu Białostockiego. Wysłuchaliśmy okolicznościowego programu dzieci ze Szkółki Niedzielnej. Kazanie wygłosił pastor Mateusz Wichary. Kontynuował rozważania Listu do Galacjan. Mówił o praktycznych zasadach życia chrześcijańskiego pod wpływem Ducha Świętego, uświęceniu, życzliwości oraz ponoszeniu kosztów swojej wiary. Podczas nabożeństwa zebraliśmy również specjalną ofiarę pieniężną, która została przekazana na cele ogólnokościelne. Dziękczynne nabożeństwo zakończyła Wieczerza Pańska. Dalszą część uroczystości mogliśmy kontynuować przy smacznym obiedzie, przygotowanym przez siostry z naszego zboru.
Święto Żniw, zwane inaczej Świętem Dziękczynienia, było doskonałą okazją do wdzięczności Bogu za dary materialne oraz duchowe. Wdzięczność powinna charakteryzować każdego wierzącego, ponieważ jest elementem owocu Ducha Świętego. Powinniśmy ją okazywać na co dzień, a nie tylko okazjonalnie, ponieważ każdego dnia doświadczamy Bożych błogosławieństw. Dobrą refleksją oraz zachętą, by uczyć się dziękować, były słowa pieśni chóru, wykonanej podczas nabożeństwa: „Nie czekaj na Dzień Dziękczynienia, by z podzięką wznieść w górę swój wzrok. Czy to dobrze jest prosić tak często, a dziękować jedynie raz w rok?” Bądźmy na co dzień wdzięczni Bogu!

Wykłady pastora Mateusza Wicharego oraz niedzielne kazanie znajdują się w dziale MEDIA. Zachęcamy do słuchania.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: