W dniach od 27 stycznia do 2 lutego odbyło się w Narewce, Zimowe Spotkanie Dzieci. Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, z II Listu do Tymoteusza 3,16-17: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”.
W Zimowym Spotkaniu wzięła udział grupa około 35 dzieci nie tylko z Białostocczyzny, ale również z innych miejsc w Polsce. Kierownictwo objęła siostra Grażyna Wiazowska. Wspierała ją duża grupa personelu przede wszystkim z białostockiego zboru. Społeczności poranne jak również lekcje biblijne nawiązywały w swoich treściach do hasła spotkania. Dzieci poznawały historie biblijne, uczyły się na pamięć wersetów z Pisma Świętego. Jednym z zadań było nauczenie się kolejności ksiąg biblijnych, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Na wieczornych społecznościach dzieci słuchały m.in historii biblijnych, historii życia z Bogiem na podstawie książki „Człowiek z nieba” Paula Hattawaya. Szczególnie atrakcyjne były również dialogi przedstawiane za pomocą teatrzyku lalkowego tzw. Muppetów. Nie zabrakło również radosnego śpiewu i uwielbiającej modlitwy.
W programie spotkania znalazły się również liczne zabawy zimowe, bitwa na śnieżki, kulig i ognisko. Dzieci wzięły też udział w specjalnie zorganizowanych podchodach w pobliskim lesie. Oprócz tego miały okazję uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach na terenie ośrodka: pieczeniu ciastek, wyrobie biżuterii, grach i zabawach planszowych itp.
Chrześcijańskie obozy i spotkania w Narewce odbywają się już od kilkudziesięciu lat. Jest to miejsce szczególne. Wiele dzieci usłyszało tutaj Ewangelię i pozytywnie odpowiedziało na apel pastorów czy duszpasterzy. Ogromna ilość tych decyzji miała istotny wpływ na późniejsze życie dzieci. Dowodzą tego liczne świadectwa uczestników obozów i kolonii, zarówno zimowych jak i letnich. Wierzymy, że Bóg jeszcze nie raz użyje tego miejsca dla Swojej chwały.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom pracującym w tym roku w Narewce, zarówno wychowawcom i opiekunom, nauczycielom, prowadzącym śpiew, osobom pracującym w kuchni, sprzątającym czy ogrzewającym ośrodek. Dziękujemy również białostockiemu zborowi za wsparcie zarówno modlitewne, finansowe oraz rzeczowe. Był to nasz wspólny trud w pracy dla Pana.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: