W dniach 26 – 27 października 2019 roku odbyła się w białostockim zborze Konferencja dla Kobiet i Mężczyzn. Wykładowcami byli Agnieszka i Zbigniew Niemasikowie, pastorskie małżeństwo ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Gdyni.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę, 26 października o godz.10.00. Prezbiter Marcin Górnicki serdecznie przywitał zebranych, przeczytał fragment z Pisma Świętego oraz pomodlił się o błogosławieństwo nauczania. Następnie rozeszliśmy się do oddzielnych sal wykładowych.

Siostra Agnieszka podzieliła się z kobietami dwoma wykładami. W tym samym czasie mężczyźni mogli wysłuchać wykładów przedstawionych przez pastora Zbigniewa.

Tematem wykładów kobiecych było: „W poszukiwaniu swojego miejsca”. Usłyszałyśmy w jaki sposób możemy szukać Bożych planów w życiu, jak uczyć się rozpoznawać Jego wolę, jak odnaleźć swoje powołanie w zborze czy w kościele. Każda z nas pełni różne role w życiu. Jest córką, może być żoną, matką, pracownicą itp. Tymi rolami, które już pełnimy obdarzył nas Bóg. Wytyczają one kierunki w naszym powołaniu. Każda z nas jest inna, ale każda posiada umiejętności, talenty, które pomagają nam w poszukiwaniu swojego miejsca. Oczywiście wielką rolę odgrywa modlitwa i studiowanie Pisma Świętego.

Temat wykładów męskich brzmiał: „Oszust, którego użył Bóg”. Bóg działa w sposób niekonwencjonalny. Dla Niego nie ma znaczenia czas, miejsce, pora roku czy inne warunki. On może posłużyć się różnymi sposobami, różnymi ludźmi, by wykonać to co zaplanował. I czasami używa nawet oszustów. Biblia jest szczera w swoim poselstwie i przedstawia ludzi takimi jakimi są, z zaletami, ale też z wadami, przede wszystkim jako grzeszników potrzebujących Boga.

Pomiędzy wykładami mieliśmy przerwę. Mogliśmy wspólnie razem wypić kawę lub herbatę oraz zjeść kawałek smacznego, domowego ciasta. Następnie kontynuowaliśmy wykłady.

W niedzielę, 27 października, na porannym nabożeństwie, pastor Zbigniew Niemasik wygłosił kazanie: „Zgrzeszyłeś i co dalej?. Swoje przesłanie oparł na starotestamentowej historii króla Dawida. Dawid bardzo zgrzeszył wobec Boga i ludzi. Gdy prok opowiedział mu historię, Dawid szybko wydał osąd nie zadając sobie sprawy, że prorok mówi o nim. Nie zauważał swego grzechu, ale szybko wydał osąd o innym. Czy my również tak szybko wydajemy osądy i opinie o innych sami nie będąc w porządku? Dawid jednak szczerze pokutował i Bóg mu przebaczył. Konsekwencje swego grzechu musiał jednak nieść przez całe życie. Ta zasada dotyczy każdego z nas. Jeśli szczerze żałujemy Bóg przebacza, ale konsekwencje mogą się ciągnąć za nami do końca naszych dni. (Kazanie jest zamieszczone w dziale multimedia na naszej stronie internetowej)

Dziękujemy braterstwu Niemasikowm, Agnieszce i Zbigniewowi za poświęcony nam czas, za pełne Bożych treści wykłady. Niech Pan Wam błogosławi i wspomaga w Waszej służbie.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: