W dniach 25-27 października 2013 roku, w Białostockim Zborze, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Warsztaty Muzyczne Gospel. Gościliśmy grupę szesnastu osób z Londynu (Wielka Brytania). Byli to wokaliści i muzycy z New Wine Mass Choir na czele z dyrygentem Lawrence Johnsonem. Warsztaty były adresowane do wszystkich, którzy lubią ten rodzaj muzyki, nie tylko do osób ze zboru. Informacje o warsztatach pojawiły się w prasie oraz w Internecie. Zgłosiło się ponad 100 osób w różnym wieku, w tym spora grupa z Kozienic.
Warsztaty rozpoczęły się w piątek 25 października po południu. Mogliśmy zapoznać się z gośćmi oraz mieć pierwszą próbę muzyczną. Przez cały następny dzień (sobota), trwały intensywne próby. Zajęcia odbywały się równolegle w kilku grupach. Były to m.in. emisja głosu, dykcja oraz nauka dziesięciu pieśni, wybranych wcześniej przez muzyków. Pomiędzy próbami był czas na wspólne rozmowy, dzielenie się swoimi przeżyciami, nawiązywanie nowych relacji. Ukoronowaniem ciężkiej pracy był wspaniały, niedzielny koncert Muzyki Gospel, w kaplicy zboru przy ulicy Kujawskiej 22. Wystąpili w nim wszyscy uczestnicy warsztatów wspólnie z muzykami i wokalistami z Anglii. Sala wypełniła się wieloma słuchaczami. Zebranych przywitała Monika Górnicka, główna organizatorka całego przedsięwzięcia. Podziękowała gościom za wspaniały i dobrze wykorzystany czas. Następnie staliśmy się uczestnikami bardzo radosnego i ekspresyjnego koncertu. Żywiołowe wykonanie utworów podobało się słuchaczom o czym świadczyły kolejne bisy. Krótkim przesłaniem biblijnym podzielił się pastor Marcin Górnicki. Koncert skończył się późnym wieczorem. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom udziału w warsztatach, podpisany przez dyrygenta Lawrence Johnsona.
Muzycy prowadzący warsztaty, uczestniczyli również w niedzielnym nabożeństwie w naszym zborze. Wykonali kilkanaście wspaniałych pieśni, zachęcając zborowników do wspólnego śpiewu na chwałę Bogu. Kilku gości podzieliło się też świadectwami życia z Bogiem. Kazanie ewangelizacyjne wygłosił pastor Marcin Górnicki. Świadectwa oraz kazanie przetłumaczyła Paulina Weremiuk.
Muzyka Gospel jest muzyką chrześcijańską, wywodzącą się z kultury czarnoskórych mieszkańców XIX – wiecznej Ameryki Północnej. Jest ona niezwykle radosna, pełna ekspresji i gestykulacji. Słowo GOSPEL oznacza głoszenie Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Cieszymy się, że nasz zbór mógł być gospodarzem takiego wydarzenia. Mamy nadzieję, że czas spędzony na warsztatach przyniósł uczestnikom nie tylko pozytywne emocje związane z muzyką Gospel, ale przyczyni się do głębszych refleksji, dotyczących realnego życia z Bogiem.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: